O nás

Geobau s. r. o. vznikla 30. septembra 2006. Je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave vložka č. 19047/T.


V súčasnej dobe je štruktúra spoločnosti stabilizovaná a na domácom trhu sa prezentuje ako malá stavebno-recyklačná firma zameraná predovšetkým na budovanie infraštruktúry, realizáciu stavebných prác v oblasti cestného staviteľstva, ako aj búracích prác.
 
Našou prioritou je kvalita práce a schopnosť v krátkych časových termínoch realizovať požiadavky našich klientov so zreteľom na kvalitu a životné prostredie.
 
Stavebnú činnosť spoločnosti prezentuje široké spektrum zrealizovaných projektov, na ktorých sme sa spolupodieľali počas nášho krátkeho pôsobenia na trhu.